De Open Kring heeft een enthousiast team van 12 leerkrachten, een directeur, een Intern begeleider (IB-er) een onderwijsassistente, een administratief medewerkster en een vakleerkracht gym. We worden gekenmerkt door onze gedrevenheid en liefde voor de kinderen. Door de verscheidenheid binnen het team hebben we veel kwaliteiten en gaven in huis, zoals een geschoolde RT-er, hoogbegaafdheidsspecialist en een vakleerkracht Engels.

Let op

Wij zijn tijdelijk verhuisd naar:

Bizetlaan 2,
3862 GR Nijkerk