Passend onderwijs

Binnen onze mogelijkheden bieden wij kinderen leerstof aan die past bij hun niveau; een passend aanbod voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn en passende zorg voor kinderen die dat nodig hebben.

Let op

Wij zijn tijdelijk verhuisd naar:

Bizetlaan 2,
3862 GR Nijkerk