Identiteit & Aannamebeleid

We zijn een christelijke basisschool. Onze school wordt gekenmerkt door een betrokken sfeer onder kinderen, ouders en teamleden. De Bijbel is de basis van waaruit we werken. Onze missie is om kinderen binnen deze christelijke context kwalitatief sterk onderwijs te bieden. Binnen onze school werken leerkrachten die allemaal vanuit hun persoonlijke geloof in God invulling geven aan deze missie. In elke groep klinkt daarom hetzelfde verhaal.

Let op

Wij zijn tijdelijk verhuisd naar:

Bizetlaan 2,
3862 GR Nijkerk