Schoolgids

Met de schoolgids willen we u informeren over het reilen en zeilen van onze school. Wie zijn we, wat beweegt ons, welke plannen hebben we, waar staan we voor. Zomaar een paar vragen waar we in de schoolgids een antwoord op geven. Download hier onze Schoolgids 2023-2024 of kijk eens op de site van Scholen op de kaart.

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die op De Open Kring aanwezig zijn voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als school hebben we onze basiszorg op orde. We ontwikkelen ons op een aantal terreinen. Bijvoorbeeld een passend aanbod voor alle kinderen (het speerpunt ligt nu bij meer- en hoogbegaafde kinderen), het maken van goede analyses en thematisch werken. We staan, binnen de aangegeven grenzen, open voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Lees hier het volledige schoolondersteuningsprofiel.

Verlof aanvragen

Via deze link kunt u het vinden om verlof aan te vragen: Verlofformulier DOK 2021