Identiteit & Aannamebeleid

We zijn een gereformeerde basisschool. Onze school wordt gekenmerkt door een betrokken christelijke sfeer onder kinderen, ouders en teamleden. De Bijbel is de basis van waaruit we werken. Onze missie is om kinderen binnen deze christelijke context kwalitatief sterk onderwijs te bieden. Binnen onze school werken leerkrachten die allemaal vanuit hun persoonlijke geloof in God invulling geven aan deze missie. In elke groep klinkt daarom hetzelfde verhaal.